TVIS = Skræddersyet service og rådgivning.

EN AFTALE ER EN AFTALE.

PERSONDATA​ POLITIK

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Tvis Vognmandsforretning A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tvis Vognmandsforretning A/S

Kronborgvej 11, 7490 Aulum

CVR-nr.: 85736310

Telefon: 70 22 20 07

E-mailadresse: ordre@tvis.dk

FORMÅLENE MED VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, HVILKE TYPER/KATEGORIER AF OPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

·​Formål: At sikre en stabil og optimal kommunikation

·​Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, tlf. og e-mail

·​​

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·​For at kunne besvare din henvendelse har vi behov for navn, tlf. og/eller e-mail.

Disse oplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningens Kapitel 2 (artikel 5-11)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • ​Fra den modtagne e-mail og evt. efterfølgende telefonopkald

Opbevaring af dine personoplysninger:

·​Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at behandle dit spørgsmål ordentlig og afgive korrekt svar, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.​

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: for at vurdere om ansøgningen er relevant for fremtidig ansættelse.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adr. cpr. tlf. og e-mail samt uddannelse og tidligere ansættelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·​Databeskyttelsesforordningen Kapitel 2 (artikel 5-11)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Oplysninger afgives af personen mundtlig ved personlig henvendelse og skriftligt ved fremsendelse af ansøgning pr post eller mail.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at beholde oplysninger så længe det er relevant for ansættelsesforholdet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.​​

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: For at kunne bekræfte ordren og for at kunne fremsende faktura på købet
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, tlf. evt. e-mail, firmanavn, cvr nr

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·​Databeskyttelsesforordningen Kapitel 2 (artikel 5-11)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Oplysninger afgives ved bestilling af ordre enten pr. tlf. eller e-mail

Opbevaring af dine personoplysninger

  • ​Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på gemme dine oplysninger så længe det er relevant i kundeforholdet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Tvis Vognmandsforretning A/S persondatapolitik skrevet 15.05.2018

​Firmaoplysninger

Tvis Vognmandsforretning A/S

​CVR: 85736310

​Adresse

Kronborgvej 11

7490 Aulum​ 

​Kontakt

Tlf.: 70 22 20 07

E-mail: info@tvis.dk​​ 

​FIRMAOPLYSNINGER

Tvis Vognmandsforretning A/S

​CVR: 85736310​

​ADRESSE

Kronborgvej 11

7490 Aulum​​

​KONTAKT

Telefon: 70 22 20 07

E-mail: ordre@tvis.dk​​​